ورزش تردمیل

ورزش تردمیل

ورزش تردمیل تردمیل یک وسیله ورزشی است که به نامهای دو برقی، دو درجا یا دو ثابت هم شهرت یافته است، وسیله ای است که امکان دویدن را در فضای بسته فراهم می نماید.