چگونگی به کارگیری فلزات مختلف

چگونگی به کارگیری فلزات مختلف آهن اولین بار در دوره پیش از تاریخ از شهاب سنگ ها به دست آمد.ذوب آهن در کوره، در هزاره دوم پیش از میلاد در ارمنستان اتفاق افتاده است.

علل انقراض دایناسورها،شرایط محیط زیست و زمان حیات آنها

علل انقراض دایناسورها،شرایط محیط زیست و زمان حیات آنها

علل انقراض دایناسورها،شرایط محیط زیست و زمان حیات آنها زمین شناسان، تاریخ گذشته زمین را به چهار دوران پرکامبرین،پالئوزوئیک،مزوزوئیک و سنوزوئیک تقسیم بندی می کنند. در اواخر پالئوزوئیک، اولین دایناسورها به نام تریودونت که حد واسط خزندگان و پستانداران بوده اند، ظاهر شدند. فراوانی دایناسورها…

تحقیق درباره کاربرد ماهواره ها

تحقیق درباره کاربرد ماهواره ها

تحقیق درباره کاربرد ماهواره ها در مورد سایر کاربردهای ماهواره ها و سرنوشت آن ها پس از اتمام ماموریت اطلاعات جمع آوری کنید و به صورت تصویری به کلاس ارائه نمایید . در ادامه به کاربرد ماهواره ها و سرنوشت آنها بعد از اتمام ماموریت…

تحقیق درباره سم مارها و کاربرد آن

تحقیق درباره سم مارها و کاربرد آن

تحقیق درباره سم مارها و کاربرد آن سم مار عمدتاً برای بی حرکت کردن و کشتن شکار می باشد و از نظر دفاعی احتمالاً اهمیت حیاتی دارد . نیش دندان یا فنگ Fang را به دندان تغییر شکل یافته مار گویند که شیار دار یا…

تحقیق انواع چرخ دنده ها و کارکرد آن ها

تحقیق انواع چرخ دنده ها و کارکرد آن ها

تحقیق انواع چرخ دنده ها و کارکرد آن ها چرخ‌دنده وسیله‌ای است برای انتقال توان دَوَرانی از یک محور به محور دیگر که طی آن، مقدار گشتاور یا سرعت دَوَرانی یا جهت چرخش یا راستای محوری می‌تواند تغییر کند.

انشا پایه نهم صفحه ۶۷

انشا پایه نهم صفحه ۶۷ خلقت جهان

انشا پایه نهم صفحه ۶۷ موضوع انشا : خلقت جهان تاکنون به خط و خال پروانه دقت کرده ایی؟ یا به گلبرگ ها و ترتیب قرارگرفتن گل ها؟ یا که نه تاکنون به خلقت چگونگی این همه زیبایی اندیشیده ایی؟ کمی که به اطرافت نگاه…

انشا تضاد مفاهیم

انشا درمورد تضاد مفاهیم

انشا درمورد تضاد مفاهیم هر بهاری خزانی به دنبال دارد و خزان بهار زندگی مرگ است. هر روز که خورشید طلوع می کند آغازیست برای دوباره زیستن، پس به هوش باشیم تا مبادا سرمایه گرانقیمت عمر را ارزان بفروشیم. بکوشیم با اندیشیدن به این موضوع…

انشا طنز و غیرطنز ربات پیشخدمت

انشا طنز و غیرطنز ربات پیشخدمت

انشا طنز و غیرطنز ربات پیشخدمت انشا غیرطنز ربات پیشخدمت: من یک ربات هستم. رباتی که سیستم اصلی او تعبیه شده است برای پیشخدمت بودن و انجام اموری که به من دستور داده می شود. رباتی که طی برنامه هایی که از قبل درون من برنامه…

انشا درمورد چه موقع یخ کینه اب میشود

انشا درمورد چه موقع یخ کینه اب میشود یخی را در مقابل نور خورشید قرار دهیدچه چیزی را مشاهد می کنید؟چه مدت زمان طول می کشد که یخ ذوب شود؟در مدت ۳۰دقیقه یخ به طور کامل ذوب می شود.حال همان مقدار یخ را در مقابل…