کاربرد و خطرهای آزبست

کاربرد و خطرهای آزبست

کاربرد و خطرهای آزبست درباره کاربردهای آزبست، خطرهای آن و راه های جلوگیری یا کاهش خطرها اطلاعات جمع آوری و نتیجه را به صورت پرده نگار به کلاس گزارش کنید.آزبست نام گروهی از ترکیب‌های معدنی منیزیم و سیلیسیوم است که اغلب در طبیعت به صورت…

برق گیر و کاربرد های آن

برق گیر و کاربرد های آن

برق گیر و کاربرد های آن برای حفاظت از ساختمان های بلند از خطر برخورد آذرخش از وسیله ای به نام برق گیر استفاده می کنند. در این بخش به معرفی برق گیر و نقش آن در جلوگیری از آسیب به ساختمان میپردازیم

تحقیق درباره نقش فعالیت های غیرارادی

تحقیق درباره نقش فعالیت های غیرارادی

تحقیق درباره نقش فعالیت های غیرارادی در این مقاله از تحقیقستان در مورد فعالیت های غیرارادی انسان مانند خنده ، پلک زدن و …. صحبت میکنیم و هر یک را بصورت کامل توضیح میدهیم . امیدواریم از این موضوع که در پایه هشتم هم مورد…

انشا تضاد مفاهیم

انشا درمورد تضاد مفاهیم

انشا درمورد تضاد مفاهیم هر بهاری خزانی به دنبال دارد و خزان بهار زندگی مرگ است. هر روز که خورشید طلوع می کند آغازیست برای دوباره زیستن، پس به هوش باشیم تا مبادا سرمایه گرانقیمت عمر را ارزان بفروشیم. بکوشیم با اندیشیدن به این موضوع…

انشا درمورد تنبلی

انشا درمورد تنبلی

انشا درمورد تنبلی ممکن است شما در طی یک روز احساسات مختلفی داشته باشید.احساس گرسنگی،احساس تشنگی و…اما مهم تر از همه ی این احساسات، احساس تنبلی است. تنبلی عوامل زیادی دارد.اما مهم ترین عامل آن خستگی است.من، بسیار انسان پرتلاشی هستم و هیچ وقت فکر…

بازنویسی حکایت مردکی را چشم درد خاست

بازنویسی حکایت مردکی را چشم درد خاست

بازنویسی حکایت مردکی را چشم درد خاست مردی چشم درد گرفت و پیش دامپزشک رفت تا دکتر چشم هایش را درمان کند . پس زمانی که نزد دامپزشک رسید گفت : ای دکتر چشم هایم را درمان کن .

انشا درمورد طعم خورشت قورمه سبزی

انشا درمورد طعم خورشت قورمه سبزی

انشا درمورد طعم خورشت قورمه سبزی بعد از ساعت های خسته کننده که در مدرسه گذراندم با گرسنگی شدید به سمت خانه رفتم با فکر به اینکه امکان داره غذای امروزمان چه چیزی باشد . در خانه رو باز کردم که بوی مطبوع خورشت قورمه…