مقاله درباره دهه فجر

مقاله درباره دهه فجر

مقاله درباره دهه فجر فاصله میان ۱۲ بهمن تا ۲۲ بهمن را دهه فجر می نامند این ده روز پر از خاطره ی فراموش نشدنی برای مردم مسلمان و آزادی خواه ایران است در ادامه مطالبی درباره دهه فجر و در انتها هم یک دکلمه…

تحقیق دهه فجر

تحقیق دهه فجر

تحقیق دهه فجر دههٔ فجر به روزهای ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ گفته می شود که طی آن امام خمینی بعد از تبعید پانزده ساله در دوازدهم بهمن سال ۱۳۵۷ به ایران بازگشت و با اعلام بی طرفی ارتش شاهنشاهی، سلطنت پهلوی در بیست و…