ویژگی های کارآفرینان موفق

ویژگی های کارآفرینان موفق

ویژگی های کارآفرینان موفق کمی بررسی و تامل پیرامون کارآفرینان بزرگ نشان می دهد که این افراد ویژگی های مشترکی دارند که آنان را از دیگران متمایز می کند در این مقاله ۱۲ نمونه از این خصوصیات اخلاقی را آورده ایم که با هم می…

درمان قطعی تنبلی و ایجاد انگیزه

درمان قطعی تنبلی و ایجاد انگیزه

درمان قطعی تنبلی و ایجاد انگیزه اگر کار زیادی انجام داده اید و خسته اید یا اگر تنبلی گریبان شما را گرفته و نیاز به ایجاد انگیزه دارید و همینطور اگر تمرکز کافی برای انجام کارهای خود را ندارید مقاله زیر می تواند کمک شایانی…