انشا درمورد عاقبت فرار از مدرسه

انشا درمورد عاقبت فرار از مدرسه

انشا درمورد عاقبت فرار از مدرسه گاهی یک تصمیم اشتباه یک لحظه غفلت و یا یک لحظه جوگیری ساده منجر می شود به یک عمر تباهی آینده و یک عمر حسرت و پشیمانی.

انشا درباره خاطره یک روز از کلاس

انشا درباره خاطره یک روز از کلاس خاطره یک روز از کلاس در واقع خاطره اخرین کلاس سال خیلی سخت است از بین این همه کلاس و اینهمه خاطره فقط یکی را انتخاب کرد . در کلاس و در روز ها و کلاس های درسی…

انشا درمود عاقبت فرار از مدرسه

انشا درمود عاقبت فرار از مدرسه

انشا درمود عاقبت فرار از مدرسه مدرسه در زندگی ما خیلی تاثیر گذار بوده  زیرا به دلیل اینکه ما در مدرسه سواد خواندن و نوشتن یاد می گیریم و انسان بی سواد مانند انسان کم بینا که نمی تواند جهان اطراف خود را به خوبی…

انشا درمورد خاطره یک روز از مدرسه

انشا درمورد خاطره یک روز از مدرسه

انشا درمورد خاطره یک روز از مدرسه یک روز از کلاس : صبح ساعت ۷:۳۰ دقیقه وارد مدرسه شدم بعد از گذراندن صف و ورزش صبحگاهی به داخل کلاس درس رفتم . زنگ اول زبان انگلیسی  داشتیم که معلم وارد کلاس شد .

انشا درمورد کودکی من

انشا درمورد کودکی من

انشا درمورد کودکی من کودکی هر آدمی یکی از دوران خوش زندگی اوست که با خاطرات شیرین و شیطنت ها و بازیگوشی های این دوران گذرانده می شود . کودکی دورانی است بدون دغدقه فکری و بدون فکر به آینده و در دوران خوش زندگی خود همیشه…