برق و الکترونیک

نظریه مدار DC

نظریه مدار DC

نظریه مدار DC رابطه اساسی بین ولتاژ، جریان و مقاومت در یک مدار الکتریکی و الکترونیکی قانون اهم نامیده می‌شود. تمام مواد از اتم ها ساخته

ادامه مطلب »
مدار شارژ RC

مدار شارژی RC

مدار شارژی RC زمانی که منبع ولتاژ به یک مدار  RCاعمال می‌شود، خازن  Cاز طریق مقاومت R شارژ می شود. تمام مدارها یا سیستمهای الکتریکی یا

ادامه مطلب »
برق قدرت

برق قدرت

برق قدرت یکی از بهترین تعریف هایی که از مهندسی برق شده است, این است که محور اصلی فعالیت های مهندسی برق, تبدیل یک سیگنال

ادامه مطلب »
بریکر

بریکر

بریکر نوعی کلید که توانایی قطع جریان برق تحت شرایط اتصالی را دارد این کلید در ردیف ولتاژی فشار متوسط و فشار قوی, دژنگتور هم

ادامه مطلب »
پلاسما

پلاسما

پلاسما اغلب مشاهده شده که نیروی الکترو مغناطیسی باعث ایجاد ساختار منظم شده یعنی اتمها و ملکولها و جامدات کریستالی را تثبیت می نماید.

ادامه مطلب »