تحقیقستان

جغرافیا

بررسی کاربرد سیستم اطلاعات GIS

بررسی کاربرد سیستم اطلاعات GIS پیچیدگی، تنوع وحجم انبوه اطلاعات جغرافیایی ازیک سو و توانایی‌های رایانه درعرصه اطلاعات ازسوی دیگر، فلسفه وجودی سیستم‌‌های اطلاعات جغرافیایی(جی‌آی‌اس)

ادامه مطلب »
ناحيه جغرافیایی

ناحیه جغرافیایی

ناحیه جغرافیایی جغرافی دانان از دیرباز سطح زمین را به واحدهای جغرافیایی که در آن پدیده ها با هم تجانس و وحدت دارند تقسیم کرده

ادامه مطلب »
باران نگار

باران نگار

باران نگار باران نگار یا باران سنج ثبات : دستگاهی ایت که میزان بارنئگی را بصورت خودکار ثبت می کند. علاوه بر ثبت دائم میزان

ادامه مطلب »