شعر و ادبیات
غزل مژده گل –  فال حافظ
غزل مژده گل - فال حافظ غزل شماره 9 دیوان حافظ به عقیده دکتر غنی به مناسبت استخلاص جلال الدین تورانشاه از زندان سروده شده است و بوی امید و خوش بینی از آن استشمام می شود. اظهار بندگی به ...
غزل غم ایام – فال حافظ
غزل غم ایام - فال حافظ غزل شماره هشت دیوان حافظ ابتدا از ساقی می‌خواهد برخیزد و او را مست کند، در ادامه می‌گوید محرم رازی ندارم و آنکه مایه آرام دل بقیه است، آرام دل مرا ربوده است و ...
غزل گلی ز عیش – فال حافظ
غزل گلی ز عیش - فال حافظ غزل شماره هفت دیوان حافظ در ابتدا می‌گوید دلت را مثل آیینه صاف کن و پرده‌های تاریک را از رویت کنار بزن تا حقیقت را ببینی آن موقع است که به مقام عالی می‌رسی؛ ...
غزل شهاب ثاقب – فال حافظ
غزل شهاب ثاقب - فال حافظ غزل شماره شش دیوان حافظ به گفته دکتر غنی در روزهای توقف شاه شجاع در میدان سعادت بیرون دروازه شیراز و در روزگار ورود او به شهر سروده شده و حافظ در ابتدا از ...
غزل کیمیا هستی – فال حافظ
غزل کیمیای هستی - فال حافظ غزل شماره پنج دیوان حافظ اول می‌گوید اختیار دل از دستم خارج می‌شود، مردم دانا چاره‌ای بیندیشید وگرنه راز دلم آشکار خواهد شد؛ در ادامه به نیکی در حق دیگران، مروت با دوستان و ...
1 2 3 29
magnifier
توسط
تومان