مدیریت

هدف کنترل‌ موجودی

هدف کنترل‌ موجودی

هدف کنترل‌ موجودی هر فروشگاهی نیازها و کمبودهایی دارد که باید توسط سیستم کنترل‌ موجودی آن فروشگاه مرتفع شود. بر این اساس، مقصد اصلی در سیستم کنترل‌ موجودی

ادامه مطلب »
کیفیت چیست؟

کیفیت چیست؟

کیفیت چیست؟ کیفیت‌ به‌ معنای دستیابی به ‌استانداردهای ‌از پیش ‌تعیین ‌شده‌ است. با توجه‌ به‌ این‌ تعریف‌ ابتدا استانداردهای تولید محصول‌ یا ارایه ‌خدمت‌

ادامه مطلب »