تعبیر خواب
تعبير خواب آبشار
تعبير خواب آبشار - تعبیر خواب آنلاین بنا به گفته تعبیرگران  سمبل حرکت کردن و رفتن است. خالی کردن و رهایی یافتن از تمام احساس منفی و ناگوار خود را به صورت آبشار در رویا نمایش خواهد شد. آبشار می‌تواند نشانه‌ای ...
کامل ترین تعبیر برای برای انواع خواب ها
کامل ترین تعبیر برای برای انواع خواب ها شاید بسیاری از خواب‌های ما تعبیر خاصی نداشته باشند اما عکس این قضیه هم امکانپذر است. در این مقاله سعی میکنیم برخی از رایج ترین خواب هایی که دیده میشود و دیگران ...
تعبیر خواب آب جاری
تعبیر خواب آب جاری تام چت ویندرا گوید:اگر آب جاری ببیند دلیلش حرکات آرامبخش است وتعبیر ش رسیدن به آرامش در زندگی است . این خواب عاقبت خوشی را که در طالع زندگی وجود دارد نوید می دهد منوچهر مطیعی تهرانی گوید: آب سیال و روان ...
تعبیر خواب آب برداشتن
تعبیر خواب آب برداشتن لوک اویتنهاو می گوید: خبر (آب نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست) منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست گردآوری توسط: تحقیقستان
تعبير خواب آب – تعبیر خواب آنلاین
تعبير خواب آب - تعبیر خواب آنلاین دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست اما باید دید آب چه وضعی دارد و دارای چه کیفیتی و کمیتی است. در این مطلب از تحقیقستان به تعبیر خواب ...
1 2
تحقیقستان
توسط
تومان

از آخرین مقالات و تخفیفات هیجان انگیز تحقیقستان باخبر شوید!

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .