انشا مگر دیده باشی که در باغ و راغ

انشا مگر دیده باشی که در باغ و راغ

انشا مگر دیده باشی که در باغ و راغ

گول ظاهر را نخورید. بلکه به عمق آن باید توجه کنید. چیزهایی در دنیا وجود دارد که در ظاهر بسیار حیرت انگیز هستند اما در باطن بسیار ساده و بر عکس چیزهای به ظاهر ساده ایی در دنیا وجود دارد که در باطن بسیار پر رمز و راز هستند.

معنی مگر دیده باشی که در باغ و راغ :

تا به حال دیده ایی که در باغ  و بیشه در هنگام شب کرمی مانند چراغی بتابد؟ یکی دیگر گفت: ای کرم کوچکی که شب ها نورافشانی می کنی به چه علت در روز و روشنایی بیرون نمی آیی؟

کرم که مانند آتشی کوچک روشنایی داشت و از خاک زاده شده بود از سر عقل و درایت این چنین پاسخ داد: که من روز و شب(تمام مدت) در صحرا هستم اما در شب دیده می شوم. زیرا که من در مقابل عظمت خورشید جلوه ایی ندارم.

مفهوم شعر مگر دیده باشی که در باغ و راغ :

تصورات ما با آنچه که در واقعیت وجود دارد فرق می کند. ما انسان های حکیم و دانشمند زیادی را می بینیم که از نظر عقلی و هوش و درایت بسیار بالا هستند و زمانی که از میزان عقل و هوش آن ها مطلع می شویم غبطه می خوریم و می گوییم این فرد همه چیز را می داند اما در واقعیت دانسته ها و آگاهی آن ها محدود است به یک مقطع و درجه ایی در حالی که درایت و آگاهی خداوند بسیار زیادتر از آن دانشمند است.

دقیقا مانند نور همان کرم شب تاب در مقایسه با نور خورشید که نور کرم شب در مقایسه با خورشید بسیار ناچیز است یا مانند پزشک معالجی که با مداوای بیماری یک شخص بسیار شکرگزار و قدردان او می شویم اما در حقیقت این پزشک در مقایسه با خلقت و معجزه ی خداوند بسیار ناچیز است.

در حالی که خداوند همه ی خلقت خود را، سلول به سلول و اتم به اتم با چنان نظم و درایتی در کنار یکدیگر چیده است، تا این چیزی که ما می بینیم شده است.

نتیجه گیری مگر دیده باشی که در باغ و راغ :

در ظاهر که به کرم نگاه می کنیم متوجه می شویم که این آفرینش بسیار حیرت انگیز است ولی با کمی دقت متوجه می شویم که این ها همه آفریده ی پروردگار است. ظاهر ماجرا ساده است اما کمی که تفکر کنیم متوجه می شویم انقدر سخت و پیچیده است که حتی فکر و ذهن ما گنجایش آن را ندارد.

کلیدواژه : انشا صفحه 97 پایه دهم در مورد مگر دیده باشی که در باغ و راغانشا پایه دهم صفحه 97 در مورد مگر دیده باشی که در باغ و راغ بتابد به شببازنویسی شعر صفحه 97 پایه دهم در مورد مگر دیده باشی که در باغ و راغ بتابد به شببازنویسی شعر پایه دهم مگر دیده باشی که در باغ و راغ بتابد به شب، کرمکی چون چراغبازپروری شعر مگر دیده باشی که در باغ و راغ بتابد به شب، کرمکی چون چراغبازپروری شعر پایه دهم مگر دیده باشی که در باغ و راغشعر مگر دیده باشی که در باغ و راغشعر گردانی مگر دیده باشی که در باغ و راغ بتابد به شبمتن انشا بازگردانی مگر دیده باشیمعنی شعر مگر دیده باشی که در باغ و راغمعنی شعر مگر دیده باشی که در باغ و راغ بتابد به شبمفهوم انشا مگر دیده باشی که در باغ و راغ بتابد به شبمفهوم شعر مگر دیده باشی که در باغ و راغ بتابد به شبمگر دیده باشی که در باغ و راغمگر دیده باشی که در باغ و راغ بتابد به شب، کرمکی چون چراغودرک و مفهوم شعر مگر دیده باشی که در باغ و راغ بتابد به شب، کرمکی چون چراغپایه دهم در مورد شعر پروری مگر دیده باشی که در باغ و راغ بتابد به شبپایه دهم در مورد مگر دیده باشی که در باغ و راغ بتابد به شبپایه دهم صفحه ی97 شعر را بخوانید و درک و دریافت خود را بنویسیدپایه دهم معنی مگر دیده باشی که در باغ و راغ بتابد به شب
2442

راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن . ما در تحقیقستان تلاش میکنیم تا بهترین ها را برای شما به ارمغان آوریم.

دیدگاه کاربران
  • مهدی ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ / ۱۱:۴۳

    بسیار عالی ممنونم از شما

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

magnifier
توسط
تومان