به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می اید

به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می اید

به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می اید

گاهی تمام تلاش خود را می کنیم، خودمان را به در و دیوار می کوبیم تا کاری به میل خودمان پیش برود. اما در اصل تنها می توان آن را به ساده ترین روش انجام داد! بدون هیچ دردسری.

در این زمین گرد، در یک خانه ی روستایی کنار جنگل خانواده ایی زندگی می کردند که به علت فقر خانه ی آن ها پر از درز و سوراخ بود؛ اهالی خانه هر لحظه ترس آن را داشتند که مبادا از آن سوراخ ها ماری، موشی یا چیز دیگری وارد شود و آن ها را از همان کلبه ی فقیرانه ی خود نیز بازدارد.

از آن­جایی که ما آدم ها از هر چه که بترسیم همان بر سرمان می آید، در یکی از روزها ماری خوش خط و خال وارد خانه آن ها شد و در یکی از سوراخ های دیوار رفت.

اهالی خانه بسیار ترسیدند و هر کدام به فکر چاره ایی برای بیرون کردن مار افتادند؛ یکی تکه چوبی برداشت و به درون سوراخ برد تا مار را از آن بترساند و مار را بیرون بکشد، دیگری گیاه پونه آورد و در سوراخ انداخت که شاید مار که از پونه بدش می آید بیرون بیاید و دیگری سنگی برداشت و درون سوراخ انداخت اما هر چه کردند فایده ایی نداشت!

خسته و مغموم گوشه ایی نشستند و دوباره به فکر چاره ایی افتادند. اما هر چه فکر کردند به هیچ راه حلی نرسیدند، بعد از گذشت ساعتی به صورت باورنکردنی مار از سوراخ بیرون آمد و از خانه رفت.

آن ها بسیار مبهوت شده بودند که چطور هر کاری کردند مار بیرون نرفت اما زمانی که هیچ کاری برای بیرون کردنش انجام ندادن خودش از آن جا رفت.

از آن روز در بین مردم ماند و زبانزد شد که به زبان خودش مار از سوراخ بیرون می آید و الان بین ما نیز هم اینگونه ضرب المثل ها رایج است و ما استفاده می کنیم.

هیچ چیز ناممکنی وجود ندارد. بعضی از آن ها نیاز به تلاش دارد و بعضی ها نیاز به صبر! صبر کردن در بعضی اوقات یکی از بزرگ ترین تلاش هایی است که برای ثمر رساندن کارها پیش گرفته می شود.

گردآوری توسط: تحقیقستان

کلیدواژه : ادبیات و شعرانشاانشا با موضوع به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می ایدانشا با موضوع مارانشا با موضوع مار پایه یازدهمانشا به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می آیدانشا به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می ایدانشا در باره به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می ایدانشا در مورد به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می ایدانشا در مورد به زبان خوش مارو از سوراخ بیرون می ایدانشا در مورد زبان خوش مار را از سوراخ بیرون می کشدانشا درباره به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می ایدانشا درباره به زبان خوش ماراز سوراخ بیرون می ایدانشا درباره مارانشا درمورد به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می ایدانشا درمورد صفحه 32 پایه یازدهمانشا درمورد مارانشا رایگانانشا صفحه 32 پایه یازدهمانشا مارانشا پایه یازدهمانشا پایه یازدهم به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می ایدانشا پایه یازدهم درباره به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می ایدانشا پایه یازدهم درمورد به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می ایدانشا یازدهم ضرب المثلانشامثل نویسی سال یازدهم درباره به زبان خوشانشایی با موضوع ضرب المثل به زبان خوش مار از سوراخ بیرون میایدانشایی درباره به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می ایدانشایی درباره ضرب المثل به زبان خوش مار از سوراخ بیرون نمی آیدبازنویسی به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می ایدبه زبان خوش مار از سوراخ بیرون می ایدجواب مثل نویسی صفحه 32 نگارش یازدهمحکایتی درباره ضرب المثل به زبان خوشداستان درمورد ضرب المثل با زبان خوش مار از سوراخ بیرون می ایدداستانی برای مثل به زبان خوش مارازسوراخ بیرون میایدداستانی درباره ضربالمثل به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می آیدداستانی درمورد به زبان خوش ماراز سوراخ بیرون می آیدزبان خوشزبان خوش مار را از سوراخ بیرون می کشدسایت انشاصفحه 32 پایه یازدهم با موضوع به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می ایدضرب المثل به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می ایدضرب المثل مار و سوراخضرب المثل نگارش یازدهم صفحه ۳۲ضرب المثل های نگارش یازدهمفرهنگی و هنریمارمار از سوراخ بیرون می آیدمار را از سوراخ بیرون می آوردمارازسوراخمارازسوراخ بیرون می ایدمثل درباره به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می آیدمثل نویسی با زبان خوش مار از سوراخ بیرون میایدمثل نویسی به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می آیدمعنی به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می ایدمفهوم مثل به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می آیدنگارش یازدهمگسترش به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می ایدگسترش مثل ب زبان خوشگسترش مثل به زبان خوش مار از سوراخ بیرون میاد
2440

راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن . ما در تحقیقستان تلاش میکنیم تا بهترین ها را برای شما به ارمغان آوریم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

magnifier
توسط
تومان