اجزاء و عناصر حسابداری

اجزاء و عناصر حسابداری

اجزاء و عناصر حسابداری

در این مطلب ما به توضیح اجزاء و عناصر حسابداری خواهیم پرداخت. 

 اجزاء و عناصر حسابداری: داراییها و بدهیها و سرمایه و درآمد و هزینه‌ها عناصر حسابداری هستند که در حسابداری آنها را بصورت زیر تعریف نموده اند:

دارایی‌ها

کلیه اموال؛ مطالبات و سایر منابع متعلق به یک موسسه که درنتیجه معاملات؛ عملیات مالی یا سایر رویدادها ایجاد شده و قابل شناسایی به پول بوده و دارای منافع آتی می باشد را دارایی گویند.

اگر بخواهیم چند دارایی اساسی را نام ببریم به موارد زیر اشاره می کنیم.

۱- وجوه نقد
۲- مطالبات (بدهکاران)
۳- موجودیهای جنسی و کالا
۴- داراییهای ثابت وتجهیزات

حال هر کدام از داراییها را تعریف می کنیم.

۱- وجوه نقد: شامل پول نقد در صندوق و چکهای بانکی وموجودیهای نقد در بانکها می باشد.
۲- مطالبات: شامل بدهکاران ما و اسناد دریافتنی و سفته های دریافتنی ما از دیگران می باشد.
۳- موجودیهای جنسی و کالا:اجناسی است که موسسات در جریان فعالیت خود به قصد فروش یا تولید کالا یا مصرف در عملیات خود خریداری و نگهداری می کنندکه موجودیهای جنسی خود به سه طبقه تقسیم می شود:

۱-مواد

۲-موجودی کالا

۳-ملزومات

۴- داراییهای ثابت: اموال با دوامی هستند که به قصد نگهداری بلند مدت خریداری و یا ساخته شده و در عملیات یک موسسه مورد استفاده قرار می گیرند نمونه های داراییهای ثابت: زمین؛ ساختمان؛ ماشین آلات؛ اثاثیه و … می باشد.

بدهی‌ها

بدهیها تعهداتی است که یک موسسه در مقابل اشخاص و موسسات دیگر دارد واز معاملات و رویدادهای گذشته ناشی شده اند و باید با پرداخت پول یا تحویل کالا یا انجم خدمات یا انتقال سایر القام داراییها تسویه گردند. موسسات بر حسب نوع و حجم فعالیت و معاملات خود بدهیهای گوناگون دارند. نمونه های زیر می تواند از بدهیهای یک موسسه باشد.

۱- بستانکاران
۲- اسناد پرداختنی
۳- وام ها

بستانکاران یعنی چه: بستانکاران تعهدات یک موسسه است که در اثر خرید نسیه اموال؛ کالا و خدمات از اشخاص و موسسات دیگر ایجاد شده است. اسناد پرداختنی یعنی چه: بدهیهای ناشی از معاملات یک موسسه که در مقابل آن سند تجاری نظیر سفته یا برات صادر شده است؛ اسناد پرداختنی می گویند.

وام چیست: مبالغی که یک موسسه از انک ها و موسات اعتباری یا سایر اشخاص یا موسسات استقراض و به موجب قرارداد یا اسناد تجاری مبادله شده؛ تعهد می کند که اصل و فرع (بهره) آن را در موعد معین یا به اقساط بپردازد وام می نامند.

سرمایه

سرمایه چیست: حق مالی صاحب یا صاحبان سرمایه یک موسسه نسبت به داراییهای آن موسسه را سرمایه گویند و یا در واقع با کسر کردن بدهیهای یک موسسه از کل داراییهای آن موسسه سرمایه بدست خواهد آمد. یعنی اگر ما بدهیهایمان را از داراییهایمان پرداخت کنیم هر چه باقی ماند سرمایه ما است.

معادله حسابداری که در واقع اساس حسابداری بر آن استوار است در همه حال باید برابر و مساوی باشد و ترازوی فوق توازن داشته باشد در غیر این صورت حسابداری صحیح انجام نپذیرفته.

معادله حسابداری به صورت خلاصه به صورت زیر می باشد.

دارایی = بدهی + سرمایه

درآمد چیست؟

درآمد بهای کالای فروش رفته؛ یا خدمات انجام شده برای مشتریان و نتایج سایر فعالیتهای عادی یک موسسه در یک دوره مالی که به تحصیل وجه نقد و افزایش سایر داراییها و یا کاهش بدهیها منجر می شوند گویند.

هزینه چیست؟

شرکتها و موسسات برای اداره امور و انجام دادن فعالیت های مربوط به کسب درآمد؛مخارجی نظیر خرید مواد و کالا و پرداخت دستمزد؛ اجاره؛آب و برق و غیره انجام می دهند که باعث خروج وجه نقد و کاهش سایر دارایی ها و یا افزایش بدهیهای موسسه می گردد که به آن مخارج واقع شده که منافع آتی ندارد هزینه گویند.

بعضی هم درآمد را افزایش ناخالص داراییها و یا کاهش نا خالص بدهیها و هزینه ها را کاهش ناخالص داراییها و یا افزایش نا خالص بدهیها که ناشی از فعالیت های انتفاعی واحد تجاری است و در سرمایه تغییر ایجاد می نماید تعریف کرده اند.

گردآوری توسط: تحقیقستان

درباره نویسنده: محمدرضا خانی

اگر کاری را بخواهید انجام دهید راهش را پیدا می کنید و اگر کاری را نخواهید انجام دهید بهانه اش را. امیدوارم در تحقیقستان راه بهترین‌ها را پیدا کنید.

مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *