آمار بازدید از مطالب بدون پلاگین

آمار بازدید از مطالب بدون پلاگین

آمار بازدید از مطالب بدون پلاگین

برای مشاهده آمار بازدید سایتتان بدون پلاگین کارهای زیر را انجام دهید.

ابتدا کد زیر را به functions.php خود بیفزائید (لطفا قبلش یه بک آپ از فانکشن خود بگیرید ):

[php]
<p style="text-align: justify;"><?php</p>
<p style="text-align: justify;">function getPostViews($postID){</p>
<p style="text-align: justify;">$count_key = ‘post_views_count’;</p>
<p style="text-align: justify;">$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);</p>
<p style="text-align: justify;">if($count==”){</p>
<p style="text-align: justify;">delete_post_meta($postID, $count_key);</p>
<p style="text-align: justify;">add_post_meta($postID, $count_key, ‘0’);</p>
<p style="text-align: justify;">return "بدون بازدید";</p>
<p style="text-align: justify;">}</p>
<p style="text-align: justify;">return $count.’ بازدید’;</p>
<p style="text-align: justify;">}</p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">// function to count views.</p>
<p style="text-align: justify;">function setPostViews($postID) {</p>
<p style="text-align: justify;">$count_key = ‘post_views_count’;</p>
<p style="text-align: justify;">$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);</p>
<p style="text-align: justify;">if($count==”){</p>
<p style="text-align: justify;">$count = 0;</p>
<p style="text-align: justify;">delete_post_meta($postID, $count_key);</p>
<p style="text-align: justify;">add_post_meta($postID, $count_key, ‘0’);</p>
<p style="text-align: justify;">}else{</p>
<p style="text-align: justify;">$count++;</p>
<p style="text-align: justify;">update_post_meta($postID, $count_key, $count);</p>
<p style="text-align: justify;">}</p>
<p style="text-align: justify;">}</p>
<p style="text-align: justify;">?></p>
[/php]

خب ما دستور رو اضافه کردیم حالا در single.php و … که میخواهید تعداد بازدید نمایش داده شود کد زیر را قرار دهید :

[php]
<p style="text-align: justify;"><?php setPostViews(get_the_ID()); ?><?php echo getPostViews(get_the_ID()); ?></p>
[/php]

توجه کنید که حتما کد بالا را در داخل حلقه مطلب قرار دهید .

خب کار ما به پایان رسید … به همین سادگی به همین جذابی !!!

اما یه کار اضافی هست که اگر بخواهید توی wp-admin بازدید مطالب خود را ببینید میتوانید کد زیر را به functions.php خود بیفزائید و بازدید مطالب خود را از قسمت “نوشته / همه نوشته ها” ببینید :

[php]
<p style="text-align: justify;"><?php</p>
<p style="text-align: justify;">add_filter(‘manage_posts_columns’, ‘posts_column_views’);</p>
<p style="text-align: justify;">add_action(‘manage_posts_custom_column’, ‘posts_custom_column_views’,5,2);</p>
<p style="text-align: justify;">function posts_column_views($defaults){</p>
<p style="text-align: justify;">    $defaults[‘post_views’] = __(‘بازدید’);</p>
<p style="text-align: justify;">    return $defaults;</p>
<p style="text-align: justify;">}</p>
<p style="text-align: justify;">function posts_custom_column_views($column_name, $id){</p>
<p style="text-align: justify;">    if($column_name === ‘post_views’){</p>
<p style="text-align: justify;">        echo getPostViews(get_the_ID());</p>
<p style="text-align: justify;">    }</p>
<p style="text-align: justify;">}</p>
<p style="text-align: justify;"> ?></p>
[/php]

گردآوری توسط: تحقیقستان

2442

راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن . ما در تحقیقستان تلاش میکنیم تا بهترین ها را برای شما به ارمغان آوریم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

magnifier
توسط
تومان