انشا با موضوع دلم بهار شد

انشا با موضوع دلم بهار شد

انشا با موضوع دلم بهار شد بازتاب نوری که به پنجرهٔ اتاقم می‌تابید چشمانم را نوازش می‌کرد. رخت‌ِ خواب پلک‌هایم را کنار زدم و چشمانم را رو به «امروز» گشودم. از جای برخاستم.

ضرب المثل با ماه نشینی ماه شوی

ضرب المثل با ماه نشینی ماه شوی

ضرب المثل با ماه نشینی ماه شوی آدم ها هم رنگ جماعتشان می شوند سیاه باشند سیاه می شوند. سفید باشند سفید می شوند.از نظر من به کتاب های درسی باید یک واحد اضافه شود به نام همنشینی.

امنیت و ایمنی مواد غذایی در مزرعه

امنیت و ایمنی مواد غذایی در مزرعه

امنیت و ایمنی مواد غذایی در مزرعه تغذیه سالم به سلامت مواد اولیه بکار رفته شده، سلامت مراحل تولید، نگهداری، تهیه، توزیع و مصرف آن بستگی دارد. بهمین منظور موارد زیر بر سلامت مواد عذایی تاییر میگذارد.

راهکار تولید محصول غذایی سالم در مزرعه

راهکار تولید محصول غذایی سالم در مزرعه

راهکار تولید محصول غذایی سالم در مزرعه شما چه راهکارهای دیگری برای تولید محصول غذایی سالم در مزرعه پیشنهاد می کنید؟ با توجه به شرایط امروزی کره زمین کشاورزی ارگانیک را پیشنهاد می کنم.

انشا درباره قلم من

انشا درباره قلم من

انشا درباره قلم من ذهنم پر است … قلبم لبریز عشق و احساس است … خدایا هر آنچه زیباست در صندوق قلب و رنگین کمان ذهنم جا بده …!

روش های سنتی تامین آب در گذشته

روش های سنتی تامین آب در گذشته

روش های سنتی تامین آب در گذشته در گذشته مردم ایران با احداث قنات و احداث بند با مشکل کم آبی مقابله می کردند در گذشته سد ساخته نمی شد بلکه بند ساخته می شد و آب رودخانه بطور کلی مانند امروز بسته نمی شد…

ظرفیت تولیدی نیروگاه های کشور

ظرفیت تولیدی نیروگاه های کشور

ظرفیت تولیدی نیروگاه های کشور در ایران با توجه به وجود مناطق بادخیز طراحی و ساخت آسیاب های بادی از ۲۰۰سال پیش از میلاد مسیح رایج بوده و هم اکنون نیز بستر مناسبی جهت گسترش بهره برداری از توربین های بادی فراهم می باشد.

کم توجهی به موقعیت و مکان یابی سدسازی

کم توجهی به موقعیت و مکان یابی سدسازی

کم توجهی به موقعیت و مکان یابی سدسازی باتوجه به اینکه یکی از مشکلات سدسازی کم توجهی به موقعیت و مکان یابی سد است آیا نمونه ای را می شناسید که به این علت دچار مشکل شده است؟

مزایا و معایب استفاده از سوخت های فسیلی

مزایا و معایب استفاده از سوخت های فسیلی

مزایا و معایب استفاده از سوخت های فسیلی درباره آثار گوناگون جنبه های مثبت و منفی استفاده از سوخت های فسیلی برای حمل و نقل، گرمایش خانه های مسکونی و تولید انرژی الکتریکی بایکدیگر گفت و گو کنید.

نقش مصرف انرژی الکتریکی در توسعه کشور

نقش مصرف انرژی الکتریکی در توسعه کشور

نقش مصرف انرژی الکتریکی در توسعه کشور انرژی الکتریکی که از طریق منابع انرژی  پاک مانند انرژی خورشیدی، انرژی بادی، انرژی پشت سدها، انرژی زمین گرمایی و … تولید شود می تواند معیار خوبی برای توسعه کشور باشد ولی اگر انرژی الکتریکی تولید شده بیشتر…