انشا پروانه ای هستید که در تاریکی شب شمعی روشن پیدا کرده اید

انشا پروانه ای هستید که در تاریکی شب شمعی روشن پیدا کرده اید

انشا پروانه ای هستید که در تاریکی شب شمعی روشن پیدا کرده اید در این مطلب از تحقیقستان چند انشا درباره پروانه ای که در شبی تاریک, شمعی روشن را پیدا می کند, آورده شده است.

جایی که نمک خوردی نمکدان مشکن

جایی که نمک خوردی نمکدان مشکن

جایی که نمک خوردی نمکدان مشکن در کوچه بازارهای یک شهر غریب مردی گرسنه و تشنه قدم می زد و از بدی روزگار می نالید. مرد دیگری که صدای مرد فقیر را شنید و وضع ظاهر و لباس مرد را دید بسیار ناراحت شد، جلو…

دعوت نامه مهمانی برای گربه های شهر

دعوت نامه مهمانی برای گربه های شهر

دعوت نامه مهمانی برای گربه های شهر سلام گربه جان!حال دل و وضع جیبت چطور است؟ نمی دانم تو را دوستی خوب خطاب کنم یا دشمنی بدطینت!به هر حال بگذریم!گربه ی خشن و هرازگاهی مهربان!این نامه را برای دعوت از تو فرستادم.

انشا دعوت نامه مهمانی برای گربه های شهر

انشا دعوت نامه مهمانی برای گربه های شهر

انشا دعوت نامه مهمانی برای گربه های شهر سلام بر مستر” میومیو “ی بزرگ! امیدوارم که حالتان بهتر شده باشد؛ زیرا دفعه آخری که شما را دیدم ،در حال یقه درانی و دعوا بر سر” ناز میو بانو “با بچه پرو های محلتان بودید و…

انشا با موضوع دلم بهار شد

انشا با موضوع دلم بهار شد

انشا با موضوع دلم بهار شد بازتاب نوری که به پنجرهٔ اتاقم می‌تابید چشمانم را نوازش می‌کرد. رخت‌ِ خواب پلک‌هایم را کنار زدم و چشمانم را رو به «امروز» گشودم. از جای برخاستم.

ضرب المثل با ماه نشینی ماه شوی

ضرب المثل با ماه نشینی ماه شوی

ضرب المثل با ماه نشینی ماه شوی آدم ها هم رنگ جماعتشان می شوند سیاه باشند سیاه می شوند. سفید باشند سفید می شوند.از نظر من به کتاب های درسی باید یک واحد اضافه شود به نام همنشینی.

امنیت و ایمنی مواد غذایی در مزرعه

امنیت و ایمنی مواد غذایی در مزرعه

امنیت و ایمنی مواد غذایی در مزرعه تغذیه سالم به سلامت مواد اولیه بکار رفته شده، سلامت مراحل تولید، نگهداری، تهیه، توزیع و مصرف آن بستگی دارد. بهمین منظور موارد زیر بر سلامت مواد عذایی تاییر میگذارد.

راهکار تولید محصول غذایی سالم در مزرعه

راهکار تولید محصول غذایی سالم در مزرعه

راهکار تولید محصول غذایی سالم در مزرعه شما چه راهکارهای دیگری برای تولید محصول غذایی سالم در مزرعه پیشنهاد می کنید؟ با توجه به شرایط امروزی کره زمین کشاورزی ارگانیک را پیشنهاد می کنم.